Om Nielsens Entreprise & Maskinstation​

  • Lægning af fliser
  • ​Etablering af græsplæner og folde til dyr
  • Udlejning af mandetimer
  • Udlejning af gravemaskine med eller uden fører
  • Salt og snerydning
  • Maskinstations arbejde udføres
  • Presning af bigballer med vogn og vægt
  • Presning af minibigballer
  • Presning af småballer